“ЭРДЭМД ТҮҮЧЭЭЛСЭН 45 ЖИЛ” БАЯРЫН
АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨР


10:00-10:30 Эрдэмтэн багш нарын бүтээлийн үзэсгэлэн
10:30-11:30 “ЭРДЭМД ТҮҮЧЭЭЛСЭН 45 ЖИЛ” баярын хурал
11:30-12:00 “БИДНИЙ БАХАРХАЛ” хүндэтгэлийн урлагийн тоглолт
12:00-12:10 Дурсгалын зураг авахуулах