Гадны байгууллагын ХАБЭА-н нийт ажилтны сургалтанд хамрагдахад дараах материалыг
бүрдүүлнэ.

  • Иргэний үнэмлэх хуулбар
  • Сургалтын төлбөр төлсөн баримт
  • Байгууллагын мэдээлэл /”Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын аль цех, хэсэгт ямар ажил гүйцэтгэж байгаа тухай мэдээлэл/

Сургалтанд хамрагдах байгууллага нь ажилтны мэдээлэл, төлбөрийн баримтаа онлайнаар
болон биечлэн ирүүлсэний дараа цахим сургалтад бүртгэгдэнэ. Цахим хичээл бүрэн судалж
шалгалтаа амжилтай өгсөн /80%-иас дээш/ суралцагчид гэрчилгээ олгоно.

Утас: (+976) 757-73914, 9435-1522

  • Энэ нийтлэлийг хуваалцах