Эсээ бичлэгийн уралдааныг Орхон аймгийн Ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн сурагчдын дунд 09-р сарын 20-ны өдрөөс 10 сарын 08-ны өдрийн хооронд зохион байгуулсан бөгөөд уралдаанд нийт 36 эсээ ирүүлснээс

  • 1-р байранд 4-р сургуулийн 11г ангийн сурагч С.Солонго өргөмжлөл 500 000 төгрөгийн мөнгөн шагналаар
  • 2-р байр Орхон-Эмпати сургуулийн 8д ангийн сурагч Э.Доржсүрэнд өргөмжлөл 300 000 төгрөгийн мөнгө шагналаар
  • 3-р байр Лаборатори 8-р сургуулийн 10в ангийн сурагч Б.Нандин-Эрдэнэ 200 000 төгрөгийн мөнгө шагналаар тус тус шагнууллаа.

  • Энэ нийтлэлийг хуваалцах