Номын сан

Цахим номын санд яаж хандах вэ?

Цахим номын санд Greenstone.eit.edu.mn хуудсаар хандах ба Must.lib4u.net -д нэвтрэх эрхийг цахим номын санчаас авна.

Дипломын ажил цахимаар үзэж болох уу?

Greenstone.eit.edu.mn хуудасны магистрын ажил гэсэн хавтсыг сонгож магистрын ажлыг үзэж болно.

Лицей ангийн номын хаанаас авах вэ?

Оюутны байрны Book cafe-гаас лицей анги болон мэргэжлийн сургалтын оюутны номыг олгоно.

Номын сангаас номыг хэд хоногийн хугацаатай авч болох вэ?

7- 14 хоногийн хугацаанд олгоно.

Дипломын ажлыг хаанаас унших бэ?

Судалгаа эрдэм шинжилгээний танхимаар цагийн хуваарийн дагуу уншиж болно.

Номын сангийн ном үрэгдүүлсэн тохиолдолд яах вэ?

Номын сангийн номыг үрэгдүүлсэн ба гэмтээсэн тохиолдолд төлөх, ижил ном өгч болно.