Дотоод хамтын ажиллагаа

“ЭРДЭНЭТ ЦОГЦОЛБОР” ДЭЭД СУРГУУЛИЙН ДОТООД ХАМТЫН АЖИЛЛАГААТАЙ БАЙГУУЛЛАГУУД

Д/д

Гэрээний нэр

Батлагдсан огноо

Гэрээний хугацаа

Гэрээний нөхцөл /зорилго/

1

Эрдэнэт үйлдвэр ХХК, ШУТИС

2019/12/11

3 жил

Их сургууль, компанийн хоорондын хамтын ажиллагааг хөгжүүлж, чанарын менежментийн тогтолцоог хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн олон талт үйл ажиллагааг хамтран зохион байгуулж, Сургалт-Эрдэм шинжилгээ-Үйлдвэрлэлийн цогцолборын хөгжлийн тодорхой үр дүнд хүрэхэд оршино

2

ШУТИС -ийн ЭХС

2017/12/11

"Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ, ШУТИС -ийн 5/393-19 тоот гэрээний жилд хүчин төгөлдөр үйлчилнэ

ШУТИС-ийн ЭХС - цахилгаан систем автомажуулалт, БАТС- бизнесийн удирдлага болон менежмент,                 ГУУС- уул уурхайн чиглэлээр Технологийн сургуулийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, магистрын сургалт судалгааны ажлыг хамтран зохион байгуулахад үүсэх харилцаа, эрх, үүрэг, хариуцлагыг тодорхойлон зохицуулахад оршино

3

ШУТИС -ийн Геологи, уул уурхайн сургууль

2017/12/11

4

ШУТИС-ийн БАТС

2017/12/11

5

Монгол- Германы ашигт малтмал технологийн дээд сургууль

2017/12/04

5 жил

Сургалт, судалгаа, эрдэм шинжилгээний мэдээлэл солилцох, харилцан дэмжлэг үзүүлэх;
Туршлага солилцох хамтын ажиллагааг дэмжих;
Хамтарсан төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулах;
 

6

Шинэ монгол технологийн дээд сургууль

2017/12/14

5 жил

Хамтарсан төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх
Ахлах сургуулийн сурагчдыг солилцох;
Багш нарын гадаадад мэргэжил дээшлүүлэх, туршлага судлах чиглэлээр хамтран ажиллах;
Шинэ Монгол Мабүчи тэтгэлгийн сан болон бусад Оюутны тэтгэлэгт хөтөлбөрөөр хамтран ажиллах;.

7

Глобал Удирдагч Дээд Сургууль

2018/11/06

5 жил

Багш, оюутан солилцооны хөтөлбөр хамтран хэрэгжүүлэх;
Багш нарын хамтарсан судалгааны ажлын чиглэл тогтоож хамтран ажиллах
Багш нарын гадаадад мэргэжил дээшлүүлэх, туршлага судлах чиглэлээр хамтран ажиллах;
Тайван Улсын тэтгэлгийн сан болон бусад Оюутны тэтгэлэгт хөтөлбөрөөр хамтран ажиллах;
Хамтарсан төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх.

8

Дээд боловсролын сургалтын байгууллага

2018/05/02

Хугацаа заагаагүй

Боловсролын зээлийн сангаас "Оюутны хөгжлийн зээл"-ийн хөтөлбөрийн хүрээнд сан, оюутан, суралцагчдын хооронд зээл олгох ү/а, эргэн төлөлт, санхүүжилт, сургалтын төлбөртэй холбоотой харилцааг зохицуулах

9

Орхон аймаг дахь Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв

2019.02.01

5 жил

Эрдэнэт үйлдвэр ХХК-тай танилцах аялал зохион байгуулах, багш сурагч солилцоо, спорт урлагийн хамтарсан арга хэмжээ, дэд бүтэц солилцох /лаборатори, номын сан, цахим сан, анги танхим/

10

Мандах их сургуулийн хооронд байгуулсан хамтын ажиллагааны санамж бичиг

2019.04.03

5 жил

Сургалтын дэвшилтэт арга технологийг харилцан солилцох                                                                                     Чанарын менежментийн тогтолцооны хүрээнд хамтран ажиллах Туршлага солилцох, хамтын ажиллагааг дэмжих  Сургалт аяллыг харилцан дэмжих Хүний нөөцийн хөгжил, сургалтыг харилцах дэмжих                         

11

Улаанбаатар хот дахь Оросын Соёл Шинжлэх ухааны төв

2017/05/08

5 жил

ОСШУТ- ийн Орос хэлний төвийн салбарыг "Эрдэнэт үйлдвэр"-ийн дэргэдэх Технологийн сургуулийн баазыг түшиглэн байгуулах, тус төвийг байгуулснаар байгуулснаар хүн амын хэрэгцээ шаардлагыг хангасан орос хэлний сургалтын төрөл бүрийн хөтөлбөрийг эзэмшүүлэх

12

Монголын мэргэшсэн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн мэргэжилтнүүдийн холбоо /МОШПА/

2018/03/30

Өөрчлөлт оруулах, шинэчлэх талаар талууд санал гаргаагүй бол хүчин төгөлдөр байна

ХАБЭА-н сургалтын хөтөлбөр боловсруулах, сургагч багш нарыг хөгжүүлэх, хамтарсан сургалтад анги танхимаар хангах

13

SFCS ХХК

3/6/2019

3 жил

Олон улсын стандарт, норматив баримт бичгийг нэвтрүүлэх, тохирлын үнэлгээг хэрэгжүүлэх, сургалт хамтран зохион байгуулах, зөвлөгөө өгч хамтарч ажиллах

14

Технологийн сургууль болон Голомт банк

2019.05.26

Өөрчлөлт оруулах, шинэчлэх талаар талууд санал гаргаагүй бол хүчин төгөлдөр байна

Оюутны дадлага хийлгэх, сургууль болон банкны зүгээс зохион байгуулсан аливаа мэргэжлийн өдөрлөгт хамтран оролцох

15

Монгол улсад технологи ба инновацыг дэмжих төвүүдийн (TISC) үндэсний сүлжээ байгуулах тухай байгууллага хоорондын гэрээ

2019.11.20

3 жил

Технологи ба инновацыг дэмжих төвүүдийн сүлжээг байгуулах журмыг тогтоох

16

"Волвес" ХХК болон Технологийн сургууль

2019.11.25

3 жил

"Lib4U" Номын сангийн программыг ШУТИС-ийн төв номын сангийн байдлаар ашиглуулах

17

Булган аймгийн Засаг даргын тамгын газар "Эрдэнэт Үйлдвэр" ХХК хамтын ажиллагааны гэрээ

2018.06.04

3 жил

Талуудын эрх тэгш, шударга ёсны зарчмыг үндэслэн харилцан ашигтай хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх

18

БСШУСЯ-ны Шинжлэх ухаан, технологийн бодлогын газар, Шинжлэх ухаан, технологийн сан болон Технологийн сургуулийн хооронд хийсэн гэрээ

2019.12.13

3 жил

"Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын Баяжуулах үйлдвэрийн хаягдлын галд тэсвэртэй керамик материал үйлдвэрлэх түүхий эдээр ашиглах боломжийн судалгаа

19

"Эрдэнэт Цогцолбор" дээд сургууль "Хургатай Хайрхан ХХК хооронд хамтран ажиллах санамж бичиг

2020.09.23

2 жил

Сургалт хамтран зохион байгуулах, мэргэжлийн шалгалт зохион байгуулж чадамжийн гэрчилгээ, үнэмлэх олгох

20

"Эрдэнэт Цогцолбор" дээд сургууль "Тригтек" ХХК хооронд хамтран ажиллах санамж бичиг

2020.02.10

3 жил

Эрх бүхий Тригтек программ хангамжаар сургуулийг хангах, сургалт семинар зохион байгуулах, Тригтек-ийн зүгээс "Эрдэнэт Үйлдвэр" ТӨҮГ-ын хэрэгцээнд нийцсэн техник, технологийн бусад үйлчилгээ үзүүлэхэд сургууль оролцох, дэмжих 

21

"Эрдэнэс-Тавантолгой ХК, "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ хамтран ажиллах санамж бичиг

2019.06.28

3

Талуудын инженерүүд нь уурхай, баяжуулах үйлдвэрийн хаягдлын далангийн хажуугийн тогтворжилт, геотехник, уурхайн төлөвлөлт, диспетчерийн хяналтын систем, инженерчлэлийн шийдлийн талаар харилцан туршлага солилцох, мэдлэг мэдээлэл солилцох, ажилтнуудыг сургах, мэдлэг дээшлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх