blog post

Монгол - Оросын найрамдал, хамтын ажиллагаа-2021 өдрүүдийн үйл ажиллагааны хүрээнд “Русский дом”/Оросын Шинжлэх Ухаан Соёлын Төв/-ын Орос хэлний салбар төвөөс аймгийн БСУГ-тай хамтран Орхон аймгийн орос хэлний багш нарын онол практикийн бага хурлыг 2021 оны 11 сарын 25-ны өдөр 4 дэх жилдээ амжилттай зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй