Бидний бахархал

Хөдөлмөрийн хүндэт медальт Б.Цэрэндорж

Төрсөн он: 1956 он

Төрсөн газар: Говь-Алтай аймаг Халиун  сум

Шагнал:

2004 онд “Боловсролын тэргүүний ажилтан”

1997 онд “Хөдөлмөрийн хүндэт” медаль

2014 онд  А.Ф. Тюряковын нэрэмжит шагнал

Ажилласан байдал:

Ажил хөдөлмөрийн гараагаа 1970 онд Налайхын уурхайд эхэлж 1973 он хүртэл ажиллажээ.1979-1983 онд  Дархан хотын Политехникумд багш, 1983-2009 онд Дархан Политехникумын Эрдэнэтийн салбарт багш, эрхлэгч, инженер-багш, лаборант мэргэжлийн сургалтын багшийн ажил хийж байгаад 2009 онд өндөр насны тэтгэвэрт гарсан. Эрдэнэт үйлдвэр болон Монголын уул уурхайн салбарт мэргэжлийн боловсон хүчин бэлтгэх үйлсэд үнэтэй хувь нэмэр оруулсан.