Удирдлага, Бүтэц зохион байгуулалт

 • Технологийн сургуулийн бүтэц зохион байгуулалт
  Эрдэнэт хот

УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН

Удирдах зөвлөлийн дарга:

 • Эрдэнэт үйлдвэр ХХК-ийн Хөгжлийн бодлогын газрын дарга

Удирдах зөвлөлийн орлогч дарга:

 • Эрдэнэт үйлдвэр ХХК-ийн Хууль эрхзүйн газрын дарга
 • ШУТИС-ийн Эдийн засаг, хөгжлийн тэргүүн проректор

Гишүүд:

 • Эрдэнэт үйлдвэр ХХК-ийн Захиргаа, хүний нөөцийн хэлтсийн дарга
 • Эрдэнэт үйлдвэр ХХК-ийн Үйлдвэрлэлийн хэлтсийн дарга
 • Эрдэнэт үйлдвэр ХХК-ийн Хөгжлийн хэлтсийн дарга
 • Эрдэнэт үйлдвэр ХХК-ийн Эдийн засаг, маркетингийн хэлтсийн дарга
 • ШУТИС-ийн ГУУС-ийн захирал
 • “Монгол ХХТ” ТББ-ын тэргүүн
 • ТС-ийн Төгсөгчдийн холбооны тэргүүн
 • ТС-ийн Багш нарын зөвлөлийн дарга
 • ТС-ийн Оюутны зөвлөлийн дарга

Нарийн бичгийн дарга:

 • ТС-ийн сургалт эрхэлсэн дэд захирал