Магистрын сургалтад элсэгчдийн Цахим бүртгэлд энд дарж бүртгүүлнэ үү.