Чанарын бодлого, зорилтууд

    Эрмэлзэх зүйл

Монгол Улсын хөгжлийн үзэл баримтлал, нийгмийн хэрэгцээ ба хүлээлтэд нийцсэн үйлчилгээ үзүүлж, тасралтгүй сайжруулна.

     Уриа

Таатай орчныг Та бид хамтдаа бүрдүүлнэ.

     Алсын хараа

Монгол Улсын шинжлэх ухаан, технологийн нэгэн төв болно.

     Эрхэм зорилго

     Нийгэм, "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын хөгжлийн шаардлагыг хангасан мэргэжилтэн бэлтгэх, Сургалт-Эрдэм шинжилгээ-Үйлдвэрлэлийн таатай орчныг бүрдүүлж өрсөлдөх чадвартай боловсрол олгох замаар Монгол Улсын тогтвортой хөгжилд хувь нэмэр оруулна.

     Үнэт зүйлс:

 • Нэг ёс зүй;
 • Нэг хариуцлага;
 • Эрдмийн эрх чөлөө;
 • Чадамжид суурилсан сургалтын хөтөлбөр;
 • Бүтээлч хамт олон, таатай орчин;

 

"Эрдэнэт цогцолбор" дээд сургуулийн чанарын зорилтууд:

 1. Чанарын менежментийн тогтолцооны хэрэгжилтийг тасралтгүй
  сайжруулах;
 2. Сургалтын хөтөлбөрийг шинэчлэх, чанар, үр дүнг сайжруулах;
 3. Эрдэм шинжилгээ, туршилт судалгааны ажил гүйцэтгэх чадамжийг
  дээшлүүлэх;
 4. Багш, суралцагч, нийгэмд чиглэсэн үйлчилгээг сайжруулах;
 • Энэ нийтлэлийг хуваалцах