ЧМТ-ны журмууд

ЧАНАРЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦООНЫ ЖУРМУУД

Журмын нэр

Зорилго

Батлагдсан огноо

1

Ш.Отгонбилэгийн нэрэмжит Технологийн сургуулийн баримт бичиг, бүртгэлийн журам

Технологийн сургуулийн баримт бичгийг боловсруулахад зайлшгүй шаардлагатай, мөн баримт бичиг болон бүртгэлийг түгээх, ашиглах, хадгалах, өөрчлөлтийг хянах, нэгдсэн сан бүрдүүлэх, архивлах, устгах үйл явцын дэгийг тогтоох, баримтжуулсан мэдээллийн эрэл хайлтыг түргэн шуурхай болгох

Ш.Отгонбилэгийн нэрэмжит Технологийн сургуулийн захирлын 2018 оны 07 дугаар сарын 20-ны өдрийн А/95 тоот тушаалаар

 

  • Энэ нийтлэлийг хуваалцах