Элсэлт - Бакалавр тарифф

2022-2023 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД ЭЛСЭЛТ АВЧ БУЙ /БАКАЛАВРЫН/ МЭРГЭЖЛҮҮД

 

Хөтөлбөрийн нэр

Ерөнхий шалгалтын хичээлүүд ба босго оноо

Суралцах хугацаа (жил)

Судлах нийт кредит

 

Сургалтын хэлбэр

1

Уул уурхайн ашиглалтын технологи хөтөлбөрийн Уул уурхайн ашиглалтын технологи мэргэжил

Математик 410, Физик 410  

4

130

Өдөр

2

Цахилгааны инженер хөтөлбөрийн Цахилгаан системийн автоматжуулалт мэргэжил

4

130

Өдөр

3

Цахилгааны инженер хөтөлбөрийн Уул уурхайн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалт мэргэжил

4

130

Өдөр

4

Барилгын инженерчлэл /1+3/

1+3

ЭЦДС - 42

ШУТИС- 88

Өдөр

5

Хүрээлэн буй орчны инженер хөтөлбөрийн Хаягдал боловсруулах технологи мэргэжил /1+3/

1+3

ЭЦДС- 41

ШУТИС-89

Өдөр

6

Механик инженер хөтөлбөрийн Уул уурхайн машин тоног төхөөрөмж мэргэжил

4

130

Өдөр

7

Авто инженерчлэл хөтөлбөрийн Автомашин ашиглалт, авто аж ахуй мэргэжил

4

130

Өдөр

8

Мэдээллийн технологи хөтөлбөрийн Мэдээллийн технологи мэргэжил

Математик 410, Физик 410 эсвэл

 Математик 410, Англи хэл 410

4

125

Өдөр

9

Ашигт малтмалын баяжуулалтын технологи хөтөлбөрийн Ашигт малтмалын баяжуулалтын технологи мэргэжил

 

Математик 410, Физик 410 эсвэл

Математик 410,  Хими 410

4

129

Өдөр

10

Металлурги, металлын технологи    

4

130

Өдөр

Бакалаврын сургалтын 1 кредитийн үнэлгээ

80,000 төгрөг

  • Энэ нийтлэлийг хуваалцах