2020 оны 11-р сарын 11-ний өдрийн 09.00 цагаас 11-р сарын 13-ны өдрийн 23.00 цаг хүртэл сургалтын үйл ажиллагаа онлайнаар явагдах тул та бүхэн сургууль дээр ирэхгүй байхыг мэдэгдэж байна.

Эрдэнэт цогцолбор дээд сургуулийн захиргаа

  • Энэ нийтлэлийг хуваалцах