"Эрдэнэт цогцолбор" дээд сургууль нь 2021-2022 оны хичээлийн жилийн хаврын улиралд ШУТИС-ийн Бизнесийн ахисан түвшний сургуулийн хамтарсан Магистрын сургалтад дараах мэргэжлүүдээр элсэлт авна. Үүнд:
1. Үйлдвэрлэлийн менежмент
2. Санхүүгийн менежмент
3. Хүний нөөцийн менежмент
4. Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны менежмент

  • Энэ нийтлэлийг хуваалцах