2022 оны 03-сарын 11-18-ны өдрийн 18:00 цаг хүртэл онлайнаар бүртгэнэ. Бүртгэлийн хураамжгүй.

Олимпиад нь 2 үе шаттай:

I үе шат: Google gmail цахим шуудангийн хаягаар 2022.03.21-ний өдөр 17.30 цагт тестийн хэлбэрээр явагдана.

II үе шат: I үе шатнаас шалгарсан анги тус бүрийн 35-40 оролцогч 2022.03.26-ны өдөр 09:00 цагт ЭЦДС-ийн хичээлийн байранд танхимын хэлбэрээр явагдана.

Дүн гарах: 2022.03.26-ны өдрийн 18:00 цагт дүнг ЭЦДС Ахлах сургууль веб хуудсаар болон оролцогчийн бүртгүүлсэн и-мэйл хаягаар нь мэдэгдэнэ.

Та энд дарж бүртгүүлнэ үү.

Харилцах утас: 9935-0086, 8022-2747, 9936-0429

  • Энэ нийтлэлийг хуваалцах