БҮРТГЭЛ

СШУТ-ийн дэргэдэх Гадаад хэлний төв нь  Европын Холбооны Гадаад хэлний нийтлэг стандартад нийцүүлэн  А2-В2 түвшнээр орос, англи хэлний сургалтын модуль хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлж байна.  Суралцахыг хүсэгчид “Эрдэнэт цогцолбор” дээд сургуулийн 112 тоотод ирж бүртгүүлнэ үү?  

Сургалтын төрөл, түвшинчлэл

Хөтөлбөрийн нэр

Харгалзах түвшин

Цаг

Үргэлжлэх

хугацаа

Түр сургалт

1

Орос хэлний модуль-1

Ахисан анхан шат А2

96

45 хоног

2

Орос хэлний модуль-2

Дунд түвшин В1

96

45 хоног

3

Англи хэлний модуль-1

Ахисан анхан шат А2

96

45 хоног

4

Англи хэлний модуль-2

Дунд түвшин В1

96

45 хоног

5

Англи хэлний модуль-3

Ахисан дунд түвшин В2

96

45 хоног

Урт хугацааны сургалт

1

Магистрантурын өмнөх англи хэлний бэлтгэл

IBT/TOEFL B1

576

9 сар

      

Холбогдох утас: 757-73113, 9935-2503