Төлбөрийн тариф

“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын харьяа "Эрдэнэт цогцолбор" дээд сургуулийн Гадаад хэлний төвийн сургалтын төлбөрийн хэмжээ

Хөтөлбөрийн нэр

Ачаалал

Харгалзах
түвшин

Цагийн багтаамж

Нэг цагийн төлбөр /төгрөг/

Нийт төлбөр
/төгрөг/

ТҮР КУРС СУРГАЛТ

1

Орос хэлний модуль-1

3

Суурь түвшин А2

96

2,000

192,000

2

Орос хэлний модуль-2

3

Дунд түвшин В1

TORFL-I

96

2,500

240,000

3

Англи хэлний модуль-1

2

Суурь түвшин А2

96

2,000

192,000

4

Англи хэлний модуль-2

3

Дунд түвшин В1

96

2,500

240,000

5

Англи хэлний модуль-3

3

Ахисан дунд түвшин В2  

96

3,000

288.000

НЭГ ЖИЛИЙН СУРГАЛТ

1

 Магистрантурын өмнөх англи хэлний бэлтгэл

       18

Ахисан /С1

576

-

1,861,050