Төлбөрийн тариф-Ахлах сургууль

"Эрдэнэт цогцолбор" дээд сургуулийн ДЭРГЭДЭХ

 АХЛАХ СУРГУУЛИЙН ЭЛСЭЛТ


ЭЛСЭЛТЭД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА:

 • Ерөнхий боловсролын сургуулийн 9-р анги төгссөн буюу Суурь боловсрол эзэмшсэн байх
 • Ахлах сургуулийн элсэлтийн шалгалтад тэнцсэн байх   

ДАВУУ ТАЛ:

 • Анги дүүргэлт  цөөн - 24 сурагчтай
 • Математик, Физик, Хими, Англи хэлний хичээлийг гүнзгийрүүлэн илүү цагаар судална
 • Мэргэжлийн ур чадвар сайтай, дадлага туршлагатай багш нар хичээл заана
 • Суралцагчдыг Математик, Физик, Хими, Англи хэлний хичээлээр олимпиадад бэлтгэнэ
 • Олимпиадад амжилт гаргасан суралцагчид сургалтын төлбөрийн хөнгөлөлт эдэлнэ
 • ЕБС-ийн олимпиадад  амжилт үзүүлсэн суралцагчид ТС-н бакалаврын хөтөлбөрт элсвэл эхний жилдээ  сургалтын төлбөрийн хөнгөлөлт эдэлнэ
 • Ахлах сургуулийн төгсөгчдийн  ЭЕШ-ийн оноо өндөр байдаг

Материаллаг бааз:

    Ахлах сургууль нь дээд сургуулийн анги танхим, сургалтын лабораториудыг сургалт хүмүүжлийн ажилдаа бүрэн ашиглах боломжтой байдаг учир суралцах орчин нөхцлөөр бүрэн хангагдсан байдаг. Материаллаг бааз:

 • Химийн лаборатори
 • Физикийн лаборатори
 • Компьютерийн лаборатори
 • Номын сан  
 • Спорт заал
 • Хөл бөмбөгийн талбай
 • Дотуур байр
 • Сэтгэхүй клуб
 • Роботын клуб
 • Нисэх загвар, авто загварын дугуйлан гэх мэт сурагчдын чөлөөт цаг заваа зөв боловсон өнгөрүүлэх боломжоор хангагдсан.

Сургалтын тэтгэлэг:

МАТЕМАТИК, ФИЗИК, ХИМИЙН хичээлүүдээр улс, аймаг, бүсийн олимпиадад гаргасан амжилтыг үндэслэн сургалтын төлбөрийн дараах хөнгөлөлтийг олгоно.

 • Олон улсын олимпиадад шалгаран оролцвол: Сургалтын төлбөрийн 100%
 • Улсын олимпиадын III-ын даваа: 1-3 байр эзэлсэн бол сургалтын төлбөрийн 100%
 • Улсын олимпиадын II-ын даваа: 1-3 байр эзэлсэн бол сургалтын төлбөрийн 30%
 • Улсын чанартай олимпиад: 1-3 байр эзэлсэн бол сургалтын төлбөрийн 10%                         
 • Бүсийн чанартай олимпиад: 1-3 байр эзэлсэн бол сургалтын төлбөрийн 5%                                 
 • Тив, дэлхийн хэмжээний оюуны болон бусад спортын төрлүүдээр: байр эзэлсэн бол сургалтын төлбөрийн 40%.

СУРГАЛТЫН ТӨЛБӨР:

Сургалт

Төлбөр

1

Лицей сургуулийн 10-12-р ангийн сургалт

2.500.000

2

Кембрижийн хөтөлбөртэй 9-12-р ангийн сургалт

3.500.000

Орхон аймаг, Эрдэнэт хот Ш.Отгонбилэгийн гудамж,

 "Эрдэнэт цогцолбор" дээд сургууль Ахлах сургууль

Утас: +976 01352 73198, 99855353, 99350086

                                                           

 • Энэ нийтлэлийг хуваалцах