ОЮУТНЫ ВЕБ

Эрхэм оюутан таны голч дүн, цуглуулсан кредит, төлбөр болон хичээл сонголт зэрэг бусад үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээлэл багтана.

БАГШИЙН ВЕБ

Эрхэм багш таны зааж буй хичээлийн хуваарь, хичээлийн тэмдэглэл, цагийн тооцоо болон бусад мэдээлэл багтана.

E-OFFICE ПРОГРАМ

Эрдэнэтийн Технологийн Сургуулийн багш, ажилчдын өдөр тутмын хэрэглээний мэдээ, мэдээллийн програм.    /ДОТООД СҮЛЖЭЭНД/E-TEST ӨГӨХ

Эрхэм оюутан таны Технологийн сургуулийн дотоод сүлжээнд өгөх явцын болон улиралын шалгалтын програм. /ДОТООД СҮЛЖЭЭНД/

E-TEST ТОХИРУУЛАХ

Эрхэм Технологийн сургуулийн багш таны онлайн тест програмд явцын болон улиралын шалгалт тохируулах хэрэгсэл юм. /ДОТООД СҮЛЖЭЭНД/

ШАЛГАЛТЫН АССИСТЕНТ БАГШ

Технологийн сургуулийн дотоод сүлжээнд ашиглагддаг онлайн тест програмын хянагч багшын хэрэгсэл юм.    /ДОТООД СҮЛЖЭЭНД/ЦАЛИН ХӨЛС ТООЦООНЫ ХУУДАС

Технологийн сургуулийн багш ажилчдын цалин хөлс, тооцооны тухай мэдээллийн нэгдсэн програм хангамж юм. /ДОТООД СҮЛЖЭЭНД/

ЭРХ ЗҮЙН МЭДЭЭЛЛИЙН НЭГДСЭН СИСТЕМ

Бүх багш ажилчдад зориулсан эрх зүйн мэдээ, мэдээлэл, сургалт, мэдлэгийн санг хамарсан систем юм.    /ДОТООД СҮЛЖЭЭНД/

"ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР"-ИЙН ДОТООД САЙТ /АСУ СП/

"Эрдэнэт үйлдвэр"-ийн цех, хэсэг, нэгжүүдийн дотоод веб сайтууд болон ерөнхий мэдээллийн систем юм.    /ДОТООД СҮЛЖЭЭНД/НОМЫН САНГИЙН ЦАХИМ КАТАЛОГИ

Технологийн сургуулийн номын санд ашиглагдаж байгаа захиалан унших боломжтой номнуудан мэдээллийн систем юм.

НОМЫН САНГИЙН ЦАХИМ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Технологийн сургуулийн номын санд ашиглагдаж байгаа номнуудын цахим хэлбэрт оруулсан мэдээллийн систем юм.