Эрмэлзэх зүйл

Монгол Улсын хөгжлийн үзэл баримтлал, нийгмийн хэрэгцээ ба хүлээлтэд нийцсэн үйлчилгээ үзүүлж, тасралтгүй сайжруулна.


Уриа

Таатай орчинг Та бид хамтдаа бүрдүүлнэ


Алсын хараа

Монгол Улсын шинжлэх ухаан, технологийн нэгэн төв болно.


Эрхэм зорилго

Нийгэм, "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын хөгжлийн шаардлагыг хангасан мэргэжилтэн бэлтгэх, Сургалт-Эрдэм шинжилгээ-Үйлдвэрлэлийн таатай орчныг бүрдүүлж өрсөлдөх чадвартай боловсрол олгох замаар Монгол Улсын тогтвортой хөгжилд хувь нэмэр оруулна.


Сургуулийн үнэт зүйлс