Оюутны зөвлөл


Эрхэм зорилго

Ш.Отгонбилэгийн нэрэмжит технологийн сургуулийн оюутнуудын нийтлэг эрх ашгийг хамгаалах, тэдний санаа бодлыг сонсож оюутнуудын хамтын үйл ажиллагааг бэхжүүлэн, оюутнуудаа бүх талаар нь хөгжүүлэх мөн сургуулиа хөгжүүлэх үйлсэд оюутны оролцоог нэмэгдүүлэхэд оршино.

Зорилт

Нийгэмд хэрэгцээтэй, зах зээлд өрсөлдөхүйц оюутнуудыг бий болгож, сургуулийн нэр хүндийг өндөрт өргөж, оюутны эв нэгдлийн илэрхийлэл болох нь Оюутны зөвлөлийн гол зорилтууд юм.

Ш.Отгонбилэгийн нэрэмжит Технологийн сургуулийн оюутны зөвлөл нь дараах бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна.

Оюутны зөвлөлийн дарга: УУЦТТА-3 ангийн оюутан Э.Бат-Орхон /Утас: 99550345/

Дэд дарга: АМБТ-3 ангийн оюутан Б.Гүндалай /Утас: 99740277/

Нарийн бичиг: УУЦТТА-2 ангийн оюутан Г.Зол-Эрдэнэ /Утас: 99213214/

Урлаг секторын менежер: ЦСА-2 ангийн оюутан Б.Лхагвасүрэн /Утас: 95369099/

ЦСА-2 ангийн оюутан О.Анхбаяр /Утас: 95554785/

АМБТ-2 ангийн оюутан Б.Одгэрэл /Утас: 94243250/

АМБТ-1 ангийн оюутан Х.Бат-Эрдэнэ /Утас: 99362740/

ЦИ-1 ангийн оюутан Г.Бадам /Утас: 99558286/

АИ-2 ангийн оюутан Б.Сэргэлэнбаатар /Утас: 99353581/

Спорт секторын менежер: АИ-2 ангийн оюутан Д.Жанчивбадар /Утас: 95360541/

АИ-2 ангийн оюутан С.Төгөлдөр /Утас: 95870687/

ТҮМ-4 ангийн оюутан Б.Алтанцоож /Утас: 95353684/

МТ-4 ангийн оюутан Б.Жавзанпагма /Утас: 95733792/

АИ-2 ангийн оюутан П.Дашдорж /Утас: 99343281/

АМБТ-1 ангийн оуютан Э.Бат-Эрдэнэ /Утас: 91454363/

УУАТ-2 ангийн оюутан Т.Нармандах /Утас: 95273827/

Сурлага секторын менежер: МТ-2 ангийн оюутан Б.Солонго /Утас: 99723295/

АМБТ-1 ангийн оюутан Т.Бат-Од /Утас: 94352456/

Мэдээлэл секторын менежер: УУАТ-2 ангийн оюутан М.Уртнасан /Утас: 99559293/

Эко секторын менежер:  ҮМ-3 ангийн оюутан Г.Энхболд /Утас: 99554073/

Ш.Отгонбилэгийн нэрэмжит Teхнологийн сургуулийн Оюутны зөвлөлийн 2016-2017 оны хичээлийн жилийн хаврын улиралд хийх ажлийн төлөвлөгөө хийх ажлын төлөвлөгөө: