Магистрын сургалт

МАГИСТРЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛГО:  

Суралцагчдад олон улсын нийтлэг жишиг хандлагатай нийцэхүйц, шинжлэх ухаан, технологи, нийгэм- хүмүүнлэгийн тодорхой чиглэлээр сургалт, эрдэм шинжилгээ, үйлдвэрлэлийн хүрээнд мэргэжлийн өндөр түвшинд ажиллах, судалгаа шинжилгээний ажлыг гүйцэтгэх, бие хүн өөрийгөө нээж хөгжүүлэхэд шаардагдах мэдлэг, чадвар, туршилт судалгааны арга зүйг эзэмшүүлэхэд оршино.

 

МАГИСТРЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛТ:

Шинэлэг, шилдэг судалгааг хөгжүүлэх

Судалгаанд суурилсан сургалт явуулах

Шударга, ил тод удирдлагыг хэрэгжүүлэх

 

СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРҮҮД:

ШУТИС-ийн Бизнесийн Ахисан түвшний сургууль:

  • Үйлдвэрлэлийн менежмент
  • Санхүүгийн менежмент
  • Хүний нөөцийн менежмент
  • Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны менежмент
  • Логистик менежмент
  • Төрийн захиргааны менежмент

ШУТИС-ийн Геологи, уул уурхайн сургууль /ГУУС/:

  • Уул уурхайн машин тоног төхөөрөмж
  • Ашигт малтмалын баяжуулалтын технологи
  • Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдал

ҮҮСЭЛ ХӨГЖЛИЙН ТОЙМ :

"Эрдэнэт цогцолбор" дээд сургууль нь “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын инженер техникийн ажилтнуудад ажиллахын зэрэгцээ боловсролын зэргээ ахиулах боломж олгох үүднээс 2005-2006 оны хичээлийн жилээс эхлэн  ШУТИС-ийн КТМС-тай хамтран “Үйлдвэрлэлийн менежмент” мэргэжлээр магистрын сургалт явуулж эхэлсэн түүхтэй. Суралцагчдын 90 гаруй хувь нь “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын ажилтнууд байдаг бөгөөд энэ хугацаанд 490 гаруй магистр төгсгөөд байна.

“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын ажилтнуудын мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх, Монгол орны уул уурхайн салбарын хөдөлмөрийн зах зээлийн өнөөгийн шаардлагыг ханган биелүүлэх үүднээс энэхүү сургалтыг ШУТИС-ийн бүрэлдэхүүн сургуулиудтай хамтран дараах чиглэлээр өргөжүүлэн сургаж эхэлсэн байна.

Үүнд:

Хичээлийн жил Бүрэлдхүүн сургууль Хамтарсан хөтөлбөр / мэргэжил
2011-2012 Геологи, уул уурхайн сургууль Уул уурхайн машин тоног төхөөрөмж
2012-2013

Бизнесийн удирдлага, хүмүүнлэгийн сургууль

Санхүүгийн менежмент
2013-2014 Геологи, уул уурхайн сургууль Уул уурхайн цахилгаан тоног төхөөрөмж
Механик, тээврийн сургууль Автомашины ашиглалт, авто аж ахуй
2014-2015 Эрчим хүчний сургууль Цахилгаан системийн автоматжуулалт
Бизнесийн удирдлага, хүмүүнлэгийн сургууль Хүний нөөцийн менежмент
2015-2016 Геологи, уул уурхайн сургууль Уул уурхайн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалт
Бизнесийн удирдлага, хүмүүнлэгийн сургууль Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын менежмент
Бүтээмж чанарын менежмент
2016-2017 Геологи, уул уурхайн сургууль Уул уурхайн ашиглалтын технологи
Ашигт малтмалын баяжуулалтын технологи
2021-2022 Геологи, уул уурхайн сургууль Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдал

 

Э-Мэйл: techinst@erdenetmc.mn

Утас: (+976) 757-73416, 99352968

  • Энэ нийтлэлийг хуваалцах