Ахлах сургуулийн бүтээгдэхүүн

Бүтээгдэхүүн, хөтөлбөрийн нэр

Хүлээгдэх үр дүн

1

Суурь боловсрол олгох

ЭЦДС-ийн харьяа Ахлах сургуульд суурь боловсрол  эзэмшин “Суурь боловсрол”-ын ГЭРЧИЛГЭЭ

2

Бүрэн дунд боловсрол олгох

ЭЦДС-ийн харьяа Ахлах сургуульд  ахлах ангид 3 жил суралцан бүрэн дунд боловсрол  эзэмшин  “Бүрэн дунд боловсрол”-ын ҮНЭМЛЭХ

3

Математик, англи хэл, хими, физикийн сонгосон агуулгын сургалт

Математик, физик, хими, англи хэлний хичээлийг сонгон суралцсанаар цаашид инженерийн чиглэлээр “Эрдэнэт цогцолбор” дээд сургууль болон дотоодын аль ч их дээд сургууль, мөн гадаадын их, дээд сургууль, хэлний бэлтгэлд суралцах арга барилыг бүрэн эзэмшинэ.

 

4

Олон Улсын хөтөлбөр

Хувь хүний болон нийгмийн хөгжлийн хэрэгцээнд нийцсэн олон улсын түвшний чанарын баталгаа, өрсөлдөх чадварыг хангасан суурь, бүрэн дунд боловсролын стандарт бүхий сургалтын систем бий болно.

ОУ-ын түвшинд баталгаажсан боловсролын гэрчилгээ бүхий төгсөгчид дэлхийн нэр хүндтэй их, дээд сургуулиудад шууд элсэн суралцах боломжтой болно.

  • Энэ нийтлэлийг хуваалцах