Бизнес хөгжлийн сургалт

“Эрдэнэт цогцолбор” дээд сургууль нь 2015 оноос эхлэн Бизнес хөгжлийн сургалтыг “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын Стратеги хөгжлийн газартай хамтран “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын бүх хэлтэс, цех, нэгж, хэсгүүдийн ажилчдын дунд зохион байгуулж байна.

 

 

 

Сургалтын бүтэц:

Сургалтын төрөл

Төлбөрийн тариф     /төгрөг/

Сургалтын цаг

1

Модуль 1 “Хувь хүний хөгжил бүтээлч хандлага”

60,000

 8 цаг

2

Модуль 2.1 “Бүтээмж дээшлүүлэх анхан шатны арга хэрэгслүүд”

100,000

 8 цаг 

3

Модуль 2.2 “Бүтээмж дээшлүүлэх ахисан шатны арга хэрэгслүүд”

100,000

 8 цаг 

4

Модуль 2.3 “6 сигма”

287,000

 24 цаг

5

Модуль 3 “Төслийн менежмент”

250,000

 24 цаг

6

Модуль 4 "Суралтын багш чадавхжуулах сургалт"

80,000

 8 цаг

7

MATLAB программ

100,000

 16 цаг

8

AUTOCAD программ

100,000

 16 цаг

9

SPSS программ

100,000

 16 цаг

10

Сэргээгдэх эрчим хүч

120,000

 8 цаг

Модуль 1 - “Хувь хүний хөгжил бүтээлч хандлага”

 • Байгууллагын эрхэм зорилго, алсын хараа, үнэт зүйлс, бахархал
 • Хувь хүний эерэг хандлага
 • Тэдний бүтээлч сэтгэхүйг хөгжүүлэх,
 • Ажилтан багийн үйл ажиллагаанд хэрхэн оролцох арга техник,
 • Манлайллын мөн чанарыг ойлгож, бусдад хэрхэн хүлээн зөвшөөрөгдөх, хэрхэн үлгэрлэх чадваруудыг тус тус эзэмшүүлнэ.

Модуль 2.1 -  “Бүтээмж дээшлүүлэх анхан шатны арга хэрэгслүүд”

 • Бүтээмж бүтээмжийн мөн чанар, ач холбогдол, бүтээмжийн үйл ажиллагаанд хэрхэн оролцох, бүтээмж чанарын дугуйланд ажиллах, 5 сайн үйлсийг хэрэгжүүлэх, саналын системд оролцох талаар мэдлэг дадлага олгоно.

Модуль 2.2 -  “Бүтээмж дээшлүүлэх ахисан шатны арга хэрэгслүүд”

 • Бүтээмжийг системтэйгээр дээшлүүлэх, үйлдвэрлэл, менежментийн үйл ажиллагааг үр дүнтэй удирдах, үргүй зардлыг бууруулах, үр дүнг хэмжих ахисан түвшний арга хэрэгсэл, техникүүдийг хэрхэн ашиглах, талаар мэдлэг олгоно.

Модуль 2.3 -  “6 Сигма”

 • Процессын гологдлыг бууруулахад чиглэгдсэн “6 сигма” аргын талаар мэдлэг, ур чадварыг эзэмшүүлнэ.

Модуль 3.“Төслийн менежмент”

 • Төсөл боловсруулах арга зүй, үр ашгийн тооцоо, төслийн удирдлагын тухай мэдлэг, чадвар олгоно.

Модуль 4  “Сургалтын багш чадавхжуулах” сургалт

 • Боловсролын өөрчлөлт, шинэчлэлийн чиг хандлага, хэрэглэгчийн эрэлтэд нийцсэн үр дүнд суурилсан сургалт явуулах цогц ур чадвартай сургагч багш бэлтгэхэд чиглэгдэнэ.

MATLAB программ эзэмших сургалт

 • MATLAB-ын программчлалын хэл ашиглах
 • Өгөгдөлд дүн шинжилгээ хийх
 • Симулинк загвар боловсруулах

AUTOCAD программ эзэмших сургалт

 • AUTOCAD программыг ажиллуулах
 • Текст, хүснэгт, геометрийн дүрсийг засварлах
 • Гурван хэмжээст орчинд ажиллах

SPSS программ эзэмших сургалт

 • Мэдээллийг программд оруулах
 • Программ дээр мэдээллийг зохион байгуулах, боловсруулалтад бэлтгэх
 • Нарийвчилсан статистик шинжилгээ хийх

 

 “Эрдэнэт цогцолбор” дээд сургуулийн Бизнес хөгжлийн сургалтад жилдээ “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын 700-900 ажилтан хамрагдаж байна.

 

Холбоо барих хаяг:

Орхон аймаг, Эрдэнэт хот

Утас: +976  75773656, 75773314

Факс: +976  75773415

E-mail: techinst@erdenetmc.mn

Веб сайт: www.erdenetis.edu.mn

 

 • Энэ нийтлэлийг хуваалцах