Бүтээмж, Инновацийн сургалт

“Эрдэнэт цогцолбор” дээд сургууль нь 2015 оноос эхлэн Бүтээмж, инновацын 5-н төрлийн Модуль сургалтыг “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын Хөгжлийн хэлтэстэй хамтран “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын бүх хэлтэс, цех, нэгж, хэсгүүдийн ажилчдын дунд зохион байгуулж байна.

Сургалтын бүтэц:

 1. Модуль 1  “Хувь хүний хандлага бүтээмжийн үндэс”  - (8 цаг танхим)
 2. Модуль 2.1  “Бүтээмж дээшлүүлэх анхан шатны арга хэрэгслүүд” - (8 цаг танхим)
 3. Модуль 2.2  “Бүтээмж дээшлүүлэх ахисан шатны арга хэрэгслүүд” - (8 цаг танхим)
 4. Модуль 2.3   “6 Сигма” -  (24 цаг танхим)
 5. Модуль 3   “Төслийн менежмент” - ( 24 цаг танхим)

Модуль 1 - “Хувь хүний хандлага бүтээмжийн үндэс”

 • Байгууллагын эрхэм зорилго, алсын хараа, үнэт зүйлс, бахархал
 • Хувь хүний эерэг хандлага
 • Тэдний бүтээлч сэтгэхүйг хөгжүүлэх,
 • Ажилтан багийн үйл ажиллагаанд хэрхэн оролцох арга техник,
 • Манлайллын мөн чанарыг ойлгож, бусдад хэрхэн хүлээн зөвшөөрөгдөх, хэрхэн үлгэрлэх чадваруудыг тус тус эзэмшүүлнэ.

      Модуль 2.1 -  “Бүтээмж дээшлүүлэх анхан шатны арга хэрэгслүүд”

 • Бүтээмж бүтээмжийн мөн чанар, ач холбогдол, бүтээмжийн үйл ажиллагаанд хэрхэн оролцох, бүтээмж чанарын дугуйланд ажиллах, 5 сайн үйлсийг хэрэгжүүлэх, саналын системд оролцох талаар мэдлэг дадлага олгоно.

      Модуль 2.2 -  “Бүтээмж дээшлүүлэх ахисан шатны арга хэрэгслүүд”

 • Бүтээмжийг системтэйгээр дээшлүүлэх, үйлдвэрлэл, менежментийн үйл ажиллагааг үр дүнтэй удирдах, үргүй зардлыг бууруулах, үр дүнг хэмжих ахисан түвшний арга хэрэгсэл, техникүүдийг хэрхэн ашиглах, талаар мэдлэг олгоно.

      Модуль 2.3 -  “6 Сигма”

 • Процессын гологдлыг бууруулахад чиглэгдсэн “6 сигма” аргын талаар мэдлэг, ур чадварыг эзэмшүүлнэ.

Модуль 3.“Төслийн менежмент”

 • Төсөл боловсруулах арга зүй, үр ашгийн тооцоо, төслийн удирдлагын тухай мэдлэг, чадвар олгоно.

 “Эрдэнэт цогцолбор” дээд сургуулийн Бүтээмж, инновацын сургалтад жилдээ “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын 700-800 ажилтан хамрагдаж байна.

2022 оны сургалтын хуваарь:

Сургалтын хөтөлбөрүүд:

 

Холбоо барих хаяг:

Орхон аймаг, Эрдэнэт хот

Утас: +976  75773656

Факс: +976  75773415

E-mail: techinst@erdenetmc.mn

Веб сайт: www.erdenetis.edu.mn

 • Энэ нийтлэлийг хуваалцах