"ЭРДЭНЭТ ЦОГЦОЛБОР" ДЭЭД СУРГУУЛИЙН БАКАЛАВРЫН ЭЛСЭЛТИЙН БҮРТГЭЛ ЯВАГДАЖ БАЙНА.

ХУГАЦАА: 2020 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдрөөс 2020 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн хооронд бүртгэнэ.


Мэдээ, мэдээлэл

Мэргэжлийн сургалтын төвийг түшиглэн “Гагнуур” төсөл хэрэгжиж байна. Төслийг ХБНГУ-ын Эдийн засаг, хамтын ажиллагааны яамны Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл хөтөлбөрийн хүрээнд

Дэлгэрэнгүй

Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үед сургалтын үйл ажиллагаанд зохицуулалт хийх удирдамж

Дэлгэрэнгүй

Өндөржүүсэн бэлэн байдлын үед сургалтын үйл ажиллагаанд хийсэн зохицуулалтын талаар суралцагчдад өгөх зөвлөмж

Дэлгэрэнгүй

Манай сургууль чанарын менежментийн тогтолцооны хэрэгжилтийг тасралтгүй сайжруулах чиглэлд Боловсролын байгууллагын менежментийн тогтолцоо ISO 21001:2018 стандарт нэвтрүүлэх зорилго тавин ажиллаж байна.

Дэлгэрэнгүй

Зарлал

Онч үг

Бидний түншүүд